Sifonik Sistem sifonik yağmur suyu drenaj sistemi

Sifonik Sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Bu karmaşık hidrolik hesabın çözümü için Bernoulli'nin akış denkleminden yola çıkılarak hareket edilmiştir. Sifonik sistem çözümlerinin daha hızlı ve verimli çözümü için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır.

Sifonik Sistemin Avantajları* Daha düşük çapta boru kullanımı (Konvansiyonel sistemde kullanılan borulan yaklaşık yarısı kadar)
* Boru ve ekipmanların daha az yer tutması
* Yatay hatta eğime gerek duyulmaması
* Yüksek debiden kaynaklanan kendi kendine temizleme özelliği ile tesisatın tıkanma riskin olmaması
* Özel askılama sistemi ile boruların genleşmeden dolayı yarattıkları hareketlerin kontrol altına alınabilmesi ve dolayısıyla daha güvenilir bir tesisat özelliği

sifonik sistem konvensiyonel sistem